Αφρικανική Παραδοσιακής Μουσικής

Νεανικές Φωνές από το τροπικό δάσος

Τροχιά #1: Το Πανηγύρι Has Come Again

 

Τροχιά #2: Πηγαίνοντας στο πατρογονικό σπίτι για να δείτε Mama

 

Τροχιά #3: Ο αετός έχει Landed

 

Τροχιά #4: Ο αετός ανοίγει τα Φτερά του