แอฟริกันแบบดั้งเดิมเพลง

เสียงหนุ่มจากป่าฝน

ลู่ #1: เทศกาลแบบดั้งเดิมมีมาอีกครั้ง

 

ลู่ #2: ไปที่บ้านของบรรพบุรุษไปดูแม่

 

ลู่ #3: Eagle ได้ที่ดิน

 

ลู่ #4: Eagle กระจายปีกของ