Αφρικανική Παραδοσιακής Μουσικής

ΦΩΝΗ 2Νεανικές Φωνές από το τροπικό δάσος

Τροχιά #1: Το Πανηγύρι Has Come Again

 

Τροχιά #2: Πηγαίνοντας στο πατρογονικό σπίτι για να δείτε Mama

 

Τροχιά #3: Ο αετός έχει Landed

 

Τροχιά #4: Ο αετός ανοίγει τα Φτερά του

 

Τροχιά #5: Για να Save the Last Tree

 

Τροχιά #6: Στο «Δεινά’ της οδού Παιδιά Παντού

 

Τροχιά #7: Παιδιά από σύνορα

 

Τροχιά #8: Φυσική θεραπεία του διαβήτη

 

Τροχιά #9: Κάθε κορίτσι / παιδιών πρέπει να έχουν ίση Εκπαίδευση

Παραδοσιακοί Χοροί από τα Buem άνθρωποι

Copyright © 2014