แอฟริกันแบบดั้งเดิมเพลง

VOICE 2เสียงหนุ่มจากป่าฝน

ลู่ #1: เทศกาลแบบดั้งเดิมมีมาอีกครั้ง

 

ลู่ #2: ไปที่บ้านของบรรพบุรุษไปดูแม่

 

ลู่ #3: Eagle ได้ที่ดิน

 

ลู่ #4: Eagle กระจายปีกของ

 

ลู่ #5: To Save the Last Tree

 

ลู่ #6: เกี่ยวกับชะตากรรม’ ของเด็กข้างถนนทุกที่

 

ลู่ #7: เด็กชายแดน crossers

 

ลู่ #8: โรคเบาหวานรักษาธรรมชาติ

 

ลู่ #9: สาว / เด็กทุกคนควรมีการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

เต้นรำแบบดั้งเดิมของคน Buem

สงวนลิขสิทธิ์© 2014