בתחנות אוטובוס Anniversary

50דוקומנטרי היסטורי להקמתו, 26 באוגוסט, 2017

47להקמתו Bus Stop, 23 באוגוסט, 2014

40להקמתו Bus Stop, 24 באוגוסט, 2007

 

40להקמתו Bus Stop בספרדית, 24 באוגוסט, 2007

PMHDC 40ה תחנת אוטובוס, 25 בינואר, 2016

פגישה וחגיגה של יום הולדת 53 של PPEP, 24 באוגוסט, 2020