ครบรอบปีที่ป้ายรถเมล์

50ครบรอบสารคดีประวัติศาสตร์, 26 สิงหาคม, 2017

47วันครบรอบปีที่ป้ายรถเมล์, 23 สิงหาคม, 2014

40วันครบรอบปีที่ป้ายรถเมล์, 24 สิงหาคม, 2007

 

40ป้ายรถเมล์ครบรอบในภาษาสเปน, 24 สิงหาคม, 2007

PMHDC 40ลำดับที่ ป้ายรถเมล์ครบรอบ, 25 มกราคม, 2016

การประชุมและการเฉลิมฉลองวันเกิดคณะกรรมการ PPEP ครั้งที่ 53, 24 สิงหาคม, 2020