Kategori: PPEP Events

  • Nana Nana Otimpong Otibribi III och Bloti Omaboyo 1 Festival

    December 26-30, 2013 Kulturella och traditionella evenemang.    

    Läs mer

  • Omaboyo Days Festival Events

    Händelser: December 26th Wednesday 7:30 am - Old Baika Mountain Vandring till sina förfäders Village ”Theme: Hedra sätt av våra förfäder” 12:00 noon - Omaboyo Festival Main Event - underhållning och musik tema ”Humanitarian turism” 4:00 pm - Engagemang av Dr. Cousens Nutrition Center Kök och organisk middag Downtown Old Baika ’Live’ after dark […]

    Läs mer