Brief van benoeming aan LULAC Internationale Betrekkingen