Εκπαίδευση Πρόληψης Διαβήτη και Φυσική Θεραπεία

Εκπαίδευση βίντεο από τον Δρ. Gabriel Cousens

Έργα που λειτουργούν από την PPEP Inc.

Αγγλικά βίντεο

Ισπανικά βίντεο