การศึกษาการป้องกันโรคเบาหวานและการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ

วิดีโอการฝึกอบรมโดยดร. กาเบรียล Cousens

โครงการที่ดำเนินการโดย PPEP Inc..

วิดีโอภาษาอังกฤษ

วิดีโอภาษาสเปน