כתב המינוי מהנשיא מרגרט מורן לוועדה ליחסים בינלאומיים LULAC