หนังสือได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีมาร์กาเร็โมแรนให้คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ LULAC