มูลนิธิ PPEP

PPEP มูลนิธิพิธีเปิดโดย PPEP, Inc. ใน 2006. ต่อมาในปีที่มูลนิธิจัดตั้งขึ้นโดยรัฐแอริโซนาและต่อมากรมสรรพากรกำหนดเป็น 501-C-3 กุศลคอร์ปอเรชั่น. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือการ "ร่วมกันเพื่อให้ผ่านการออกพันธบัตรร่วมกันของเรา, ความพยายามร่วมกันของเราและความเข้าใจร่วมกัน, เราอาจจะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติแบบพกพาการศึกษาการเตรียมการ (PPEP).

ในสาระสำคัญที่จะเกิดขึ้นและจัดเฉพาะให้การสนับสนุนและได้รับประโยชน์ PPEP, Inc. แอริโซนาองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ. ปัจจุบัน PPEP คณะกรรมการมูลนิธิได้กำหนดสามประเภทหลักเป็นสำคัญ. เป็นครั้งแรก, ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง, รวมทั้งในชนบท, farmworkers, ระหว่างประเทศ, และแอริโซนาใต้รวมพื้นที่ชายแดน. พื้นที่ที่สองของการจัดลำดับความสำคัญคือการระดมทรัพยากรเพื่อให้การฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการกู้ไมโคร. พื้นที่ที่สามของการจัดลำดับความสำคัญคือการทำงานด้านมนุษยธรรมทั้งในและต่างประเทศ.

มูลนิธิจะระดมทุนและการรับเงินจากกองทุน, Testaments / พินัยกรรม, เงินทุนที่ได้รับ, อาสาสมัคร, / อุปกรณ์ตกแต่ง, และทรัพย์สินที่แท้จริงสำหรับโปรแกรมการกุศลที่สนับสนุน.

IMG_4805

มูลนิธิ – มูลนิธิ PPEP

สกอตต์. Nasca, ประธาน

เอนรีเกเซอร์น่า, รองประธาน

อาร์โนลจอห์นเดวิด, ปริญญาเอก, เลขานุการ

วอลต์เพียร์สัน, เหรัญญิก

ไมเคิลจอห์นสัน, สมาชิกที่มีขนาดใหญ่

เอเซคีลเกเบเรคิเดน, สมาชิกที่มีขนาดใหญ่