AFOP ฮอลล์ออฟเฟมของการรับรู้

  • ในเดือนกันยายน 2016, ดร.. จอห์นเดวิดอาร์โนลด์ได้รับเกียรติจากสมาคมลูกครึ่งโอกาสลูกครึ่ง (AFOP) ฮอลล์ออฟเฟมในระหว่างพิธีปักหมุด.