• ราโมนาโมราเลสพาร์ตเมนท์

  ANNUAL EASTER EGG HUNT EVENT!

  วันเสาร์, 26 มีนาคม

  11AM – 1:PM

  550 ใน. Union Street in Benson (Between Padagonia Street and Ocotillo Rd.)

  Bring Your Own Basket!

  Ages 1-13 welcome!

  Come on out and have a great time!

  มากกว่า ไข่และ ที่ดีกว่า รางวัลกว่าครั้งที่แล้ว!!!

  FREE Food, Games, Prizes, Crafts & เครื่องดื่มที่จัดไว้ให้

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  520-586-2139