Philanthropy with a Difference

  • How an American touched the lives of millions. Die storie van dr. John David Arnold en draagbare Praktiese Onderwys Voorbereiding (PPEP). Soos verskyn in The Sun News – Voice of the Nation _ grootste koerant-Afrika se. Lees die volledige artikel hier.