Philanthropy with a Difference

  • How an American touched the lives of millions. Historien om Dr. John David Arnold och bärbara praktisk undervisning Förberedelse (PPEP). Som presenterat i solnewsen – Voice of the Nation _ Afrikas största Tidning. Läs hela artikeln här.