PPEP På den ghananska Times

  • Buem institues mikrokreditsystem som inspirerats av principerna för bärbara praktisk undervisning Förberedelse (PPEP) initierats av Dr John David Arnold. Enligt systemet, bonde, särskilt, och andra Buen medborgare i allmänhet, kommer att beviljas små lån för att investera i sina gårdar och företag. Läs hela artikeln här.