Διάσημο Ohtli αναγνώρισης / βραβείο

  • Το βραβείο Ohtili είναι η υψηλότερη αναγνώριση χορηγείται από την κυβέρνηση του Μεξικού για τα μέλη της κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν συμβάλει σε μια εξαιρετική τρόπο στην ανάπτυξη του Μεξικού κοινότητας που ζουν στο εξωτερικό.

    Αποτελείται από ένα μετάλλιο, ένα ασημένιο ροζέτα και ένα πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεξικανοί στο εξωτερικό (ΕΠΩΝΥΜΙΑ), ο οποίος συντονίζει τη διεθνή συνεργασία με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μεξικανικών κοινότητες του εξωτερικού.