הכרת Ohtli יוקרתי / פרס

  • פרס Ohtili הוא ההכרה הגבוהה ביותר שמעניקה הממשלה המקסיקנית לחברי הקהילה בארצות הברית שתרמה בצורה ייחודית להתפתחות של הקהילה המקסיקנית המתגוררת בחו"ל.

    הוא מורכב מדליה, שושנת כסף אישור חתום על ידי מנהל המכון של מקסיקנים בחו"ל (שם), שמרכז את שיתוף הפעולה הבינלאומי שנועדה לשפר את רמת החיים של קהילות מקסיקניות בחו"ל.