Prestigefyllda Ohtli Recognition / Award

  • Den Ohtili Award är den högsta erkännande delas ut av den mexikanska regeringen medlemmar av gemenskapen i USA som har bidragit på ett exceptionellt sätt till utvecklingen av den mexikanska samhället bor utomlands.

    Den består av en medalj, ett silver rosett och ett intyg undertecknat av chefen för Institutet för mexikaner utomlands (NAMN), som samordnar det internationella samarbetet i syfte att förbättra levnadsstandarden för mexikanska samhällen utomlands.