Die PPEP Help Jou naaste Program (Byn)

 • Stadjedat Area – Dag van diens

  Saterdag, Maart 28, 2015 @ 7:00 aan die5:00 pm

  Vrywilligers nodig!

  Plek om te voldoen aan:

  Littletown Recreation Center

  6465 Suid Craycroft Road

  Tucson, AZ 85756

  Selfoon: (520) 574-1404

  Community Block Party (Food & Drankies) after our event.

  Projek:

  Inwoners te help deur die verwydering van vullis, graffiti vermindering, snoei bome en bosse, die verwydering van onkruid, herstel heinings, hark meter, en verf openbare geboue. Die program fokus op die ondersteuning van senior burgers, lae-inkomste inwoners, gestremdes en verarmde inwoners.