PPEP העזרה תכנית השכן שלך (BYN)

 • פינת Littletown – יום של שירות

  יום שבת, מרץ 28, 2015 @ 7:00 אני5:00 בערב

  דרושים מתנדבים!

  מיקום להיפגש:

  Littletown מרכז הנופש

  6465 כביש דרום Craycroft

  Tucson, AZ 85756

  טלפון: (520) 574-1404

  קהילת מפלגה בלוק (מזון & משקאות) לאחר האירוע שלנו.

  פרויקט:

  לסייע לתושבים באמצעות הסרת האשפה, הפחתת גרפיטי, trimming trees and bushes, הסרת עשבים, תיקון גדרות, יארד לגרף, וציור מבני ציבור. התוכנית מתמקדת בסיוע לקשישים, תושבים בעלי הכנסה נמוכה, תושבי נכים עניים.