PPEP העזרה תכנית השכן שלך (BYN) – Marana Area

 • PPEP העזרה תכנית השכן שלך (BYN) – Marana Area
  אפריל 11, 2015 @ 7:00 אני 5:00 בערב

   

  דרושים מתנדבים!

  מיקום להיפגש:

  Yoem פואבלו מתנ"ס ונופש

  Marana, AZ

  בלוק מפלגה (מזון & משקאות) אחרי האירוע שלנו בכנסייה.

  פרויקט:

  לסייע לתושבים באמצעות הסרת האשפה, הפחתת גרפיטי, trimming trees and bushes, הסרת עשבים, תיקון גדרות, יארד לגרף, וציור מבני ציבור. התוכנית מתמקדת בסיוע לקשישים, תושבים בעלי הכנסה נמוכה, תושבי נכים עניים.