Ungdom arbetspraktik

 • Tjäna $$$$ att träna i ett jobb!

  Under 6 till 7 veckors program du kommer att tjäna $8.05/hr arbetssätt 20-25 timmar per vecka.

  För att kvalificera sig för programmet måste du vara:

  • 16 till 21 år gammal vid tiden för inskrivning
  • Antingen vara en high school eller drop-out (du kan inte vara inskriven vid någon skola)
  • Kan inte närvarande används
  • Betraktas som ”låga inkomster”
  • Busskort tillgängligt

  För att ansöka om vårt program helt enkelt plocka upp ett informationsblad från PPEP Inc. vid 802 Den 46th St, Tucson AZ 85713 eller e-post rrivera@ppep.org.

  Drop in eller ring Rachel på (520) 806-4654 eller (520) 622-3553 idag för mer info!

  Ungdom arbetspraktik Flyer