Vuxen, Vrickat och äldre arbetare progams

I samarbete med Pima County One Stop, PPEP ger WIA program för anställning, utbildning, och utbildning till vuxna arbetare, äldre ungdomar, vrickade arbetare, och äldre arbetstagare i hela Pima County. Dessa program ger en möjlighet för olika grupper av människor som behöver hjälp med grunderna till avancerad utbildning för anställning. Tjänster är organiserade i Kärna, Intensiva och utbildningstjänster baserade på behov. Se Tjänsterna och sektioner kvalifikationer för mer information.

 • Adult Worker

  Adult Worker

  Den vuxna arbetstagare definieras som en person 18 år som behöver grundläggande färdighetsträning, arbetslivserfarenhet, on-the-job training eller avancerad utbildning för att få anställning. Tala med en arbetsstyrka Specialist för ytterligare information.

  Läs mer

 • Ur led-Arbetare

  Dislocated Worker

  Den vrickat arbetare definieras som en person 18 år eller äldre som nyligen har blivit uppsagd från sitt jobb, eller är en förskjuten hemarbetare. Utbildning erbjuds för yrkes överföringar till andra branscher, on-the-job training och avancerad examen utbildning. Tala med en arbetsstyrka Specialist för ytterligare information.

  Läs mer

 • Äldre-Worker

  äldre arbetare

  Dessa program är för arbetssökande, vilka är 55 år och äldre. Seminarier om effektivt arbetssökande Tekniker för äldre arbetstagare erbjuds i Pima County One-Stoppar. Det finns också en betald praktik program som kallas SCSEP.

  Läs mer