ผู้ใหญ่, เคล็ดเก่าและคนงาน progams

ในการร่วมมือกับ Pima เขต One Stop, PPEP provides WIA programs for employment, การอบรม, และการศึกษาเพื่อคนที่เป็นผู้ใหญ่, เยาวชนที่มีอายุมากกว่า, คนงานเคล็ด, and older workers throughout Pima County. These programs provide an opportunity for a diverse group of people needing help with the basics to advanced training for employment. ให้บริการจัดเป็นหลัก, Intensive and Training Services based on need. See the Services and qualification sections for more details.

 • คนที่เป็นผู้ใหญ่

  คนที่เป็นผู้ใหญ่

  The adult worker is defined as any person 18 years of age that is needing basic skills training, ประสบการณ์การทำงาน, on-the-job training or advanced training to obtain employment. Please speak with a Workforce Specialist for additional information.

  อ่านเพิ่มเติม

 • Dislocated-Worker

  Dislocated Worker

  The dislocated worker is defined as any person 18 years of age or older that has recently been laid off from their job, or is a displaced homeworker. Training is offered for occupational transfers to other industries, on-the-job training and advanced degree training. Please talk with a Workforce Specialist for additional information.

  อ่านเพิ่มเติม

 • Older-Worker

  Older Worker

  These programs are for job seekers, who are 55 years and older. Workshops on effective Job Search Techniques for mature workers are offered in the Pima County One-Stops. There is also a paid work experience program called SCSEP.

  อ่านเพิ่มเติม