בית הספר לתכנית שקילות גבוהה

כישורים

  • Do not have a GED or High School Diploma
  • Individuals must be sixteen or older,
  • Participant or immediate family must have worked in agricultural for at least 75 days within the last two years previous to application,