בית הספר לתכנית שקילות גבוהה

כישורים

  • אין לך תעודת GED או תיכון
  • אנשים חייבים להיות בני שש עשרה ומעלה,
  • על המשתתף או המשפחה הקרובה לעבוד לפחות בחקלאות 75 ימים בשנתיים האחרונות לפני הגשת הבקשה,