การ์เด้น Arivaca เติบโตความหลากหลายของผักปลอดสารพิษที่สดใหม่สำหรับธนาคารอาหารชุมชนท้องถิ่น, ตลาดของเกษตรกร, และประชาชนในท้องถิ่นของ Arivaca. ด้านล่างเป็นรายการของการผลิตที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่มีการปลูกในพื้นที่. ในแต่ละปีสวน Arivaca ผลิตประมาณ 16,000 ปอนด์ของผักผลไม้สดที่ใช้ในการเลี้ยงหลายร้อยคนในเขต Pima ชนบทและพื้นที่โดยรอบ.