ฝ่ายป้องกัน กปปส.

เกี่ยวกับแผนกป้องกัน PPEP

กรมป้องกัน PPEP เป็นที่ตั้งของ 3 พันธมิตรป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนที่, ทำงานร่วมกันในชุมชนที่พวกเขาให้บริการ, ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในหลายภาคส่วนที่ต้องการรวมเอาการตอบสนองต่อปัญหาการเสพติด; รวมทั้งการป้องกัน, การแทรกแซง, การลดและการกู้คืนอันตราย.