คนหนุ่มสาว

เกี่ยวกับหลักสูตรเยาวชน PPEP

PPEP, Inc.’s Youth Programs are funded primarily by the Department of Housing and Urban Development (Youthbuild) and Pima County Workforce Investment Act (summer and after school programs), with additional funds from Youthbuild USA, AmeriCorps, and local funds from cities and towns.

ตัวยึด

WIOA โปรแกรมเยาวชน

The PPEP Workforce Investment Act (WIA) Title 1B Youth program provides services to youth, วัย 14-21 through summer programs and after school programs. The main objective is to focus on long-term academic and occupational learning opportunities and to provide a comprehensive service strategy. Services are provided to in-school youth, วัย 14-21 and out-of-school youth, วัย 16-21.

อ่านเพิ่มเติม

 

ตัวยึด

YouthBuild

YOUTHBUILD เป็นเยาวชนและการพัฒนาชุมชนโปรแกรมที่พร้อมกันอยู่ในประเด็นที่สำคัญหันหน้าไปทางชุมชนมีรายได้ต่ำ: การเคหะ, การศึกษา, การจ้าง, การป้องกันอาชญากรรม, และพัฒนาความเป็นผู้นำ. In YouthBuild programs, low-income youth, วัย 17-24, work toward their GED diploma, learn job skills, และพัฒนาความเป็นผู้นำ, while serving their communities; by building affordable housing and providing community services. In the process transforming their lives and their roles in society. This program is typically funded through USDOL. PPEP’s Youthbuild program is currently funded through Housing and Urban Development (HUD).

อ่านเพิ่มเติม