A Life in YouthBuild

YouthBuild החל,
התחלה חדשה
הכנת לרכוש השכלה שלי ולקבל
הדיפלומה שלי
Learning מה זה אומר
להיות מנהיג בקבוצה שלי
ובתוך הקהילה שלי
שבה שלי
קהילה באמצעות שירות
למידה ועזרה לזולת.
הכנות לקראת העתיד שלי
ומה שאני רוצה לעשות
לאחר YouthBuild