ชีวิตใน YOUTHBUILD

เริ่มต้น YOUTHBUILD,
เริ่มต้นใหม่
เตรียมความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาของฉันและได้รับ
ประกาศนียบัตรของฉัน
เรียนรู้สิ่งที่มันหมายถึง
เป็นผู้นำในกลุ่มของฉัน
และในชุมชนของฉัน
ให้กลับไปที่ของฉัน
ชุมชนผ่านบริการ
การเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือคนอื่น ๆ.
เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของฉัน
และสิ่งที่ฉันต้องการจะทำ
หลังจาก YOUTHBUILD