Προσόντα

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για YouthBuild θα πρέπει να είναι ένα υψηλό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ των ηλικιών 17 και 24 και θέλουν να κάνουν μια θετική αλλαγή στη ζωή σας. Θα πρέπει να είναι χαμηλό εισόδημα και έχουν εγγραφεί για την επιλεκτική υπηρεσία, εφόσον έχουν γεννηθεί μετά το Δεκέμβριο. 31, 1959. Θα πρέπει να είναι μια νομική Η.Π.Α.. κατοικούν και διαμένουν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Γυμνάσιο Drop out
  • Ηλικία 17-24
  • Χαμηλού εισοδήματος
  • Εγγεγραμμένοι για την επιλεκτική υπηρεσία
  • Νομική κάτοικος των ΗΠΑ
  • Ζήστε στις ΗΠΑ