คุณสมบัติ

เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับ YouthBuild คุณจะต้องกลางคันโรงเรียนมัธยมอายุระหว่าง 17 และ 24 และต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิตของคุณ. คุณจะต้องมีรายได้ต่ำและมีการลงทะเบียนสำหรับการให้บริการที่เลือกถ้าเกิดหลังจากธันวาคม. 31, 1959. คุณจำเป็นต้องเป็นตามกฎหมายสหรัฐฯ. ถิ่นที่อยู่และอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา.

คุณวุฒิ

  • โรงเรียน Drop ออกสูง
  • อายุ 17-24
  • Low Income
  • สมัครสมาชิกสำหรับการให้บริการที่เลือก
  • กฎหมายพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา
  • อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา