Η εργασία των νέων εμπειρία Πρόγραμμα

Κερδίζω $$$$ να εκπαιδεύσει μια δουλειά!

Κατά τη διάρκεια της 6 να 7 week program you will earn $8.05/hr working 20-25 hours per week.

To qualify for the program you must be:

  • 16 να 21 years old at the time of enrollment
  • Either be a high school graduate or drop-out (you cannot be enrolled at any school)
  • Cannot be currently employed
  • Be considered “low-income”
  • Bus Passes available

To apply for our program simply pick up an information sheet from PPEP Inc. στο 802 Το 46th St, Tucson AZ 85713 or email rrivera@ppep.org.

Drop in or call Rachel at (520) 806-4654 ή (520) 622-3553 today for more info!

AS WEX OSY FLYER (2)