เก่ากว่าโปรแกรมคนทำงาน

55+ โรงงาน

คุณสมบัติ

 • โปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ Pima County หางานที่มี 55 years and older.

บริการ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการเสนอ Pima เขตหนึ่งหยุดบน:

 • เทคนิคการสัมภาษณ์
 • การเขียนประวัติส่วนตัว
 • วิธีการกรอกข้อมูลในการใช้งาน
 • การจ้างงานและเกียรติประวัติ
 • ค้นหางานกลยุทธ์และวิธีการทำค้นหากำกับตนเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์.

สถาน

  • โรงภาพยนตร์ One-Stop ศูนย์อาชีพ (สำหรับ Dislocated แรงงาน), 2797 มัน. Ajo Way,ทูซอน, AZ 85713, 520-243-6700
  • โอ One-Stop ศูนย์อาชีพ, 340 N.Commerce พาร์ห่วง, Tortolita Bldg., ทูซอน, AZ 85745, 520-798-0500

เว็บไซต์ Pima เขตหนึ่งหยุดคือ: pima.gov / CED / CS / OneStop.